WTF, Noe!

WTF NOE!

Toto je Noemův příběh

Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. A tak Bůh Noemovi řekl: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou.Já sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy – ty a s tebou tví vyvolení. Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice z různých druhů havěti a lidí. Ze všech čistých tvorů vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.

Toto není jediný Noemův příběh...

 

Scénář

David Drábek

Úprava

Jakub Jetmar, Tomáš Pšorn

Režie

Lada Leszkowová

Dramaturgie

Tomáš Pšorn

Hrají

Damián Vacek, Dominik Kolbaba, Martin Trávníček, Michal Marek, Veronika Rauchfussová, Karolína Ježková, Viktorie Kovárníková, Barbora Paulusová, Tomáš Rauchfuss, Tomáš Marek, Lukáš Jadrný, Daniel Bříza, Štěpán Zelenka, Ondřej Fidler, Vojtěch Chvojka, Jana Burýšková, Anna Sýkorová, Leona Marková

Technika

Pavel Mach, Přemek Osička, Vojtěch Pavliš, Ondřej Bažant

Fotogalerie