Neřesti

Neřesti

Masopustní fraška

Příběh o tom, jak ctnost na světě vládla, dokud nepřišel čas Masopustu a paní Neřest nepovolala na svět Masopustovy syny pro své pobavení:

Soběhrd Nádherný, Darmotlach Pochlebník, Všetýčka-Klevetnice, Vožralec Vzteklík, Nemrava Cizoložná, Obžera.

Masopustovy synové na sebe vzali lidskou podobu  pomocí alchymistických dovedností hospodáře Podlahy, aby nudný ctnostný svět alespoň na čas masopustu trošku zpestřili. Celkem dobrá myšlenka, že maličko neřesti neškodí jako vzácné koření, zkrachuje na lidské blbosti. Popustit uzdu neřestem by nebylo tak zlé, kdyby se do toho všeho nezamíchala ještě blbost lidská  a ještě jeden úředník, který celému zmatku nasadil korunu.

Fotogalerie